You dont have javascript enabled! Please enable it!
Thẻ Danh mục

Teambuilding

7 bài viết
TEAM BUILDING LÀ GÌ, CÔNG TY TỔ CHỨC TEAM BUILDING TẠI TPHCM, TEAM BUILDING VIETNAM

TEAM BUILDING LÀ GÌ?

Team building là một hình thức hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng và phát triển đội ngũ. Team building vừa là một khóa học vừa là một cuộc chơi mà ở đó người tham gia tương tác với nhau để giải quyết các tình huống giả lập (simulation).
error: Cảnh báo: Lựa chọn nội dung bị vô hiệu hóa!!